Nezaradení poslanci chcú zabrániť koncentrácii moci v médiách

Skupina troch nezaradených poslancov okolo Miroslava Beblavého chce novelou zákona o vysielaní a retransmisii zabrániť možnej koncentrácii moci v médiách. Súčasná legislatíva už síce zakazuje tzv. krížové vlastníctvo, prax však podľa nich ukazuje jej obchádzanie. Návrh novely zákona, okrem iného, stanovuje, že konečný užívateľ výhod pri vysielateľovi rozhlasovej alebo televíznej programovej služby nebude môcť byť konečným užívateľom výhod aj pri vydavateľovi celoštátnej periodickej tlače a tiež podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora pri žiadaní o udelenie licencie na vysielanie.

Čítajte na: http://www.teraz.sk/import/nezaradeni-poslanci-chcu-zabranit/304192-clanok.html