New York Times využíva rozšírenú realitu

Noviny New York Times začnú na začiatku zimnej olympiády používať vo svojej mobilnej aplikáciíi prvky rozšírenej reality. Objekty a udalosti sa budú dať nielen „vidieť“, ale aj „zažiť“. Pomocou mobilnej obrazovky bude možné okolo nich fyzicky prejsť, priblížiť si ich naklonením, alebo ich vidieť z rôznych uhlov.

Čítajte na: https://www.mobilemarketer.com/news/new-york-times-introduces-ar-digital-storytelling/516294/