Nevyhnutné časti LinkedIn profilu

LinkedIn ako jedna z najväčších a najprofesionálnejších spoločenských sietí pomáha nájsť novú prácu, udržiavať kontakt s kolegami a klientmi a rozširovať svoju profesionálnu sieť. Každú sekundu sa na stránku zaregistrujú viac ako 2 členovia. Portál Leisurejobs.com prináša prehľadnú infografiku o tom, ako svojmu profilu pridať hodnotu a stať sa tak úspešnejším.

Čítajte na: https://www.prdaily.com/Main/Articles/24424.aspx