Nepravdivý článok pomohol identifikovať pochybné weby

Ešte na začiatku roka vyšiel v britskom bulvárnom médiu Daily Mail dokázateľne nepravdivý článok útočiaci na prácu uznávaného klimatológa. Teraz sa informácie o jeho prebratí inými médiami v krajine ukazuje ako zaujímavý lakmusový papier ich orientácie.

Čítajte na: https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2017/sep/25/the-mails-censure-shows-which-media-outlets-are-biased-on-climate-change