Nemecká RTL mení cieľovku

Väčšina staníc spadajúcich pod RTL Group (napr. Vox, Super RTL, spravodajská n-tv) sa zamerá na novú strategickú cieľovú skupinu: diváci od 20 do 59 rokov. Dôvodom je demografický vývoj. Demografovia spočítali, že v roku 2018 bude do skupiny 14 až 49 ročných spadať len 42 % obyvateľov Nemecka, 46 % Nemcov bude mať viac ako 50 rokov. V mnohých európskych krajinách je možné sledovať dva trendy, ktoré nútia realisticky uvažujúci manažment komerčných televízií k úprave ich stratégii. Prvý trend sa viaže na teenegerov a mladých ľudí vo veku do 20 rokov. U nich televízia ako médium už v podstate prehrala, t.j. je sekundárna. Druhý trend súvisí práve s demografickým  faktom – starnutím spoločnosti. Cieľové skupiny zahŕňajúce divákov do 50 rokov už nezodpovedajú záujmom zadavateľov reklamy.

Zdroj: mediar.cz