Nemci nedôverujú médiám a cirkvi

Podľa posledného prieskumu agentúry Forsa existujú rozdiely vo vnímaní dôvery smerom k médiám medzi západnými a východnými Nemcami. Zatiaľ čo v západných spolkových krajinách dôveruje televízii 30% občanov, na území bývalej NDR je to len 16%.

Čítajte na: https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/nemci-neduveruji-mediim-a-cirkvim-naopak-boduje-policie_461392.html