Nástroj od Facebooku by mal zabrániť „obťažovaniu“

Ďalšou novinkou na Facebooku je služba, ktorou chce sociálna predchádzať nechcenej komunikácii na svojej platforme. Nástroj má napríklad umožniť užívateľom ignorovať komunikáciu v Messengeri a automaticky ju presunúť z doručenej pošty bez toho, aby ste museli odosielateľa zablokovať.

Čítajte na: https://newsroom.fb.com/news/2017/12/new-tools-to-prevent-harassment/