Nariadenie na zverejnenie mien

Kalifornský súd nariadil spoločnostiam Google a Oracle zverejniť mená novinárov, komentátorov a blogerov, ktorí sa angažujú vo veci ich vzájomnej autorskoprávnej bitky, pričom sú týmito spoločnosťami platení. Súd je totiž znepokojený možnosťou, že finančné vzťahy spoločností s autormi by mohli ovplyvniť ich správy či komentáre publikované v tlači, či na internete. Mená by mali spoločnosti odovzdať súdu do 17. augusta 2012.

Zdroj: ceskamedia.cz