Najviac si polepšila Nestlé Slovensko

Medan.sk dnes pripravil prehľad kvantitatívnej komparatívnej medializácie dvoch najznámejších potravinových značiek Nestlé a Kraft. Monitorovali sme slovenský (Nestlé Slovensko, Kraft Foods Slovakia) a český mediálny trh (Nestlé Česko, Kraft Foods ČR) so zameraním na porovnanie 1.Q roka 2012 a 2013. V tomto roku bude prebiehať premenovanie spoločnosti Kraft Foods. Na Slovensku a v Česku bude pôsobiť ako Mondeléz.

Vzhľadom na veľkosť trhu, sa v počte uverejnených príspevkov celkovo darilo viac značkám na českom trhu. V medzikvartálnom porovnaní si však najviac polepšila Nestlé Slovensko (nárast o 34,15%). V celkovom poradí jej v 1.Q/2013 patrilo 3. miesto. Pokles medializácie sme evidovali len pri Kraft Foods Slovakia, ktorá zaznamenala celkovo i najmenej príspevkov.

Tak ako na českom trhu, tak i na slovenskom trhu sa poradie v rebríčkoch medzikvartálne nezmenilo.

Český trh:
1. miesto – Nestlé Česko (nárast o 17,4%)
2. miesto – Kraft Foods ČR (nárast o 1,68%)

Slovenský trh:
1. miesto – Nestlé Slovensko (nárast o 34,15%)
2. miesto – Kraft Foods Slovakia (pokles o -43,08%)

graf01

Český trh

Nestlé Česko a Kraft Foods ČR mali najvyššiu medializáciu vo februári, a to ako v 1.Q 2012, tak i v 1.Q/2013. Kraft Foods ČR mala medializáciu v rámci skupín médií rozloženú takmer rovnomerne. Najvyššiu medializáciu dosiahla na internetových portáloch. Nestlé Česko bola v 1.Q/2012 komunikovaná najviac v regionálnych tituloch, v 1.Q/2013 naopak na internetových portáloch. Prvenstvo získala v skupine TV a rozhlas, a to v 1.Q/2013.

graf02

graf03

graf04

Slovenský trh

Nestlé Slovensko a Kraft Foods Slovakia mali najvyššiu medializáciu v 1.Q/2012 v marci, v 1.Q/2013 vo februári. V medzikvartálnom porovnaní bola u oboch najvyššia medializácia evidovaná na internetových portáloch. V TV a rozhlase bola medializovaná len Nestlé Slovensko, a to v 1.Q/2013. V ekonomických časopisoch získala prvenstvo Kraft Foods Slovakia, a to v 1.Q/2013.

graf05

graf06

graf07