Najväčšia americká rozhlasová firma požiadala o bankrotovú ochranu

Spoločnosť iHeartMedia, ktorá vlastní 858 rozhlasových staníc sa s veriteľmi dohodla na reštrukturalizácii svojho dlhu, pričom jej aktivity majú zostať nezmenené. Firma sa borí s dlhom okolo 20 miliárd dolárov a začiatkom februára premeškala splátku úrokov presahujúcu 100 miliónov dolárov.

Čítajte na: https://medialne.etrend.sk/radia/najvacsia-americka-rozhlasova-firma-poziadala-o-bankrotovu-ochranu.html