Nadácie v boji proti koronavírusu

Koronavírus je hrozbou pre nás všetkých. Uvedomujú si to aj najväčšie firmy na Slovensku. Niektoré z nich sa preto prostredníctvom svojich nadácii rozhodli pomôcť spoločnosti v boji proti koronavírusu. O mnohých dobrých skutkoch sa nevie, o niektorých sa písalo vo veľkom a iné si vyslúžili len pár zmienok. V infografike vám prinášame prehľad tých, o ktorých bolo počuť najviac.

Dáta pochádzajú z obdobia od 1.3.2020 do 24.4.2020. Do výberu sa dostali len firemné nadácie presahujúce 30 zmienok v tradičných médiách za sledované obdobie. Informácie o výške daru v boji proti koronavírusu pochádzajú z medializovaných informácií, hodnota vecných darov bez udania sumy nebola zarátaná. Do sledovaných sociálnych sietí sme zahrnuli komentáre a príspevky na Facebooku, Instagrame, Twitteri, fórach, blogoch a na portáloch.

*AVE-  angl. Advertising Value Equivalent, znamená ekvivalentnú hodnotu inzercie. Ide o spôsob vyhodnocovania kampaní, pri ktorom sa porovnáva množstvo zmienok s cenníkom inzercie v príslušnom médiu.