Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila 15. ročník súťaže novinárskej ceny

Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila v poradí pätnásty ročník súťaže Novinárska cena. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na kvalitné a zaujímavé práce slovenských novinárov a novinárok. Novinárska cena udeľovaná Nadáciou otvorenej spoločnosti zároveň hodnotí celkovú úroveň a stav žurnalistiky na Slovensku a dáva priestor na diskusiu o jej trendoch a smerovaní.

Čítajte na: http://www.novinarskacena.sk/nadacia-otvorenej-spolocnosti-vyhlasila-15-rocnik-sutaze-novinarskej-ceny