Na Žilinskej univerzite bude konferencia o médiách

Medzinárodná študentská konferencia MedIN je podujatie, ktoré organizujú od roku 2017 pedagógovia a študenti z Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Primárne je konferencia určená pre študentov knižnično-informačných štúdií, ale oblasť zamerania je v širších kontextoch zacielená aj na sféru humanitných vied v spojitosti s využívaním nových médií, digitálnych fenoménov a budovania modernej informačnej a kultúrnej spoločnosti.

Čítajte na: https://www.aktuality.sk/clanok/648429/na-zilinskej-univerzite-bude-konferencia-o-mediach/