Mozilla bojuje s dezinformáciami

Mozilla ohlásila nový program na boj s dezinformáciami. Cieľom tejto iniciatívy je zdravší internet a vyvrátenie tvrdenia, že najväčšou hrozbou pre človeka je otvorený web. Koľko táto iniciatíva bude stáť, Mozilla neuviedla.

Čítajte na: http://www.poynter.org/2017/mozilla-wants-to-matter-more-in-the-fight-against-misinformation/469525/