Mobilný internet využíva až 97% českých detí

Deti dnes využívajú na prístup k internetu dominantne mobilné telefóny. Kým v roku 2010 išlo len o 37% detí, dnes ho využíva až 97% z nich. Zatiaľ čo sa počet detí používajúcich internet cez telefón zvyšuje, podiely rodičov, ktorí používajú softvér na kontrolu online obsahu, klesá. Vyplýva to zo štúdie EU Kids Online Czech Republic, do ktorej sa na prelome roka zapojilo vyše 2 600 detí vo veku od 9-16 rokov.

Čítajte na: https://www.lidovky.cz/byznys/media/mobilni-pristup-na-internet-pouziva-97-procent-deti-v-cesku.A180924_113602_ln-media_ele