Množstvo reklamy v televízii a rozhlase sa neobmedzí

Národná rada SR odmietla novelu zákona o vysielaní a retransmisii z dielne kotlebovcov, ktorá mala plošne obmedziť množstvo reklamy vysielanej v televíznom alebo rozhlasovom vysielaní na maximálne päť percent z celkového denného vysielacieho času. Zároveň mala skrátiť vysielací čas vyhradený reklamným šotom a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny z 20 percent na maximálne desať percent, a to s platnosťou pre všetky médiá počas celého dňa.

Čítajte na: http://www.teraz.sk/kultura/mnozstvo-reklamy-v-televizii-a-rozhlase/332053-clanok.html