Mladí európania sa odkláňajú od sledovania TV správ

Nová štúdia výskumného centra Pew zistila, že mladí ľudia z ôsmich krajín západnej Európy veria správam v médiách menej ako starší. Rovnako tak ľudia vo veku menej než 30 rokov častejšie vyhľadávajú správy online ako v televízii alebo novinách a sú obzvlášť kritickí k spôsobu akým médiá informujú o imigrácii, ekonomike a kriminalite.

Čítajte na:  http://www.niemanlab.org/2018/10/younger-europeans-are-tuning-out-of-tv-news-but-theyre-into-newspaper-websites/