Mladá Fronta rozšírila divíziu E15

Vydavyteľstvo Mladá Fronta rozšírilo akvizíciami ekonomického týždenníka Euro a podnikateľského týždenníka Profit svoju divíziu E15, ktorú má v pláne naďalej rozvíjať. Redakcie Eura a E15 by mali pracovať oddelene. Z týždenníka Profit by sa mala od augusta stať príloha denníka E15 – bude zameraná na problematiku malého a stredného podnikania, vychádzať bude dvakrát za mesiac. V prípade Eura a E15 sa o synergiách uvažuje len v prípade výrobnej, marketingovej a distribučnej činnosti.

Zdroj: mediaguru.cz