Miliardár: Sociálne médiá sú rakovinou našej doby

Miliardár Patrick Soon-Shiong, ktorý je, okrem iných spoločností, vlastníkom aj kalifornského denníka Los Angeles Times, sa pridal k podnikateľom, ktorí verejne kritizujú sociálne siete. Soon-Shiong opísal Facebook ako „organizáciu, ktorá sa orientuje na reklamu, a preto tu ľudia nedokážu odlíšiť čo je falošná správa, skutočná správa alebo názor“.

Čítajte na: https://openiazoch.zoznam.sk/cl/189008/Miliardar-Socialne-media-su-rakovinou-nasej-doby