Michaela Seewald pre Slovensko a Česko vybojovala časopis Vogue

Mi­cha­ela Se­e­wald za­čí­nala svoju ka­ri­éru ako práv­nička, dnes stojí na čele me­diál­nej spo­loč­nosti, vďaka ktorej začne onedlho vychádzať v Čechách a na Slovensku ča­so­pis Vo­gue. V rozhovore pre portál Startitup.sk hovorí napríklad aj o tom, že ko­mu­ni­ká­cia s hlav­ným vy­da­va­te­ľom Condé Nast pre­bie­hala pri­bližne 2 roky a že získaná 10-ročná licencia prinesie čitateľom Vogue prevažne čes­ko­slo­ven­ský obsah.

Čítajte na: https://www.startitup.sk/local-michaela-seewald-pre-slovensko-a-cesko-vybojovala-vogue-onedlho-vychadza-prve-cislo-a-my-pozname-detaily/