Mestská TV Trebišov už vysiela!

V priebehu minulého týždňa spustil operátor ANTIK Telecom prvú so série 16 regionálnych televízií, na ktoré získal licenciu Rady pre vysielanie a retransmisiu vo februári tohto roka. Mestská TV Trebišov, prinesie obyvateľom centra južného Zemplína vždy najnovšie informácie o meste.

zdroj: medialne.sk