Meradlo prekliku

Štúdia americkej agentúry Pretarget ukazuje, že závislosť medzi preklikom a konverziou návštevníka stránky prakticky neexistuje. Štúdia doporučuje opustiť meradlo prekliku ako nástroj pre hodnotenie úspešnosti internetových reklám. Vzájomný vzťah medzi kliknutím na internetovú reklamu a konverziou jednotlivých návštevníkov totiž dosahuje len 0,01. Toto zistenie vyplynulo zo skúmania 260 miliónov impresií zahŕňajúcich kampane osemnástich rôznych zadávateľov. Štúdia ukázala, že online reklama je viditeľnejšia na väčších serveroch, ktoré ponúkajú viacero formátov, vrátane prémiových veľkostí. Patria sem napríklad internetové vydavateľstvá. Medzi zadávateľmi a online agentúrami v zahraničí sa už objavila snaha vytvoriť nový spôsob merania. Ide o združenie 3M (Making Measurement Make Sense), ktorého cieľom je vytvoriť štandardizovanú metodiku merania, ktorá by dokázala transparentne ohodnotiť výkon každého predaného reklamného priestoru.

zdroj: mediaguru.cz