Mediálny obraz antikoncepcie

Antikoncepcia je aj v súčasnosti kontroverzná téma. Medan.sk sa pozrel na jej mediálny obraz. Za sledované obdobie 1.8. – 31.10.2014 sme o téme zaznamenali 241 príspevkov v slovenských médiách.

medan.sk-antikoncepcia
Ilustračný obrázok

 Z analýzy sa dozviete:

– v akých súvislostiach sa antikoncepcia najčastejšie medializuje,
– postoj ktorých subjektov sa najčastejšie medializuje,
– kto sú opinion leadri v otázke antikoncepcie,
– aké druhy antikoncepcie sa najviac medializujú,
– ktoré pozitívne a negatívne účinky hormonálnej antikoncepcie sa najviac spomínajú.

 

Najčastejšie v súvislosti so zdravím a postojom Cirkvi

medan.sk - antikoncepcia 1

– Viac ako tretina článkov pojednávala o rôznorodých vplyvoch antikoncepcie na zdravie.

– Takmer štvrtina príspevkov pojednáva o vzťahu Rímskokatolíckej Cirkvi vo svete a na Slovensku k antikoncepcii.

– 17 % príspevkov sa zaoberalo postojmi slovenskej alebo svetovej spoločnosti k téme.

– Aktivity proti antikoncepcii organizované napr. mimovládnymi organizáciami sa medializovali len v dvoch článkoch.

 

Názor Vatikánu sa spomínal viac ako názor lekárov

medan.sk - antikoncepcia 2

Kto formuje verejnú debatu o antikoncepcii na Slovensku? Zo sledovaných článkov 196 obsahovalo nejaký postoj k antikoncepcii (odborný, morálny, osobný a pod.). Za medializáciu postoja subjektu sa považovalo, ak ho jeho predstaviteľ priamo vyjadril aj ak ho v článku zmienil novinár, a to aj kriticky (napr. kritika postoja Vatikánu).

V auguste až októbri dostal najviac priestoru v slovenských médiách postoj Vatikánu (26 %), najmä v súvislosti s biskupskou synodou o rodine, ktorá prebehla v októbri. Udalosti sa venovalo viac ako 50 príspevkov a väčšina mala informatívny charakter, vyskytol sa ale aj kritický komentár Petra Javůrka v Pravde. Synoda bola špeciálnou udalosťou a pravdepodobne by pri inom skúmanom časovom období postoj vedenia RKC nedostal taký výrazný priestor.

– Na druhom mieste dostali priestor názory lekárov najmä s gynekologickou špecializáciou (23 %). Tí sa vyjadrovali takmer výlučne k vplyvu antikoncepcie na zdravie.

– 19 % príspevkov, ktoré medializovali nejaký postoj k antikoncepcií neuviedlo zdroj tvrdenia. Mohlo teda ísť o nepodložený názor alebo názor autora článku. Veľký podiel na týchto príspevkoch mali ženské časopisy a weby, ktoré zverejňovali napríklad tipy, načo si dávať pozor pri užívaní antikoncepcie, ale neuviedli zdroj tvrdení.

– V kategórií vedci a odborníci sú zahrnuté príspevky o výsledkoch vedeckých štúdií a rady iných odborníkov, napr. psychológov.

medan.sk - antikoncepcia 6

*V grafe sú médiá, ktoré za sledované obdobie zverejnili o antikoncepcii aspoň päť príspevkov. Sledované boli všetky médiá v archíve NEWTON Media okrem tlačových agentúr.

**počty príspevkov portálov zahrnujú aj podsekcie, napr. pluska.sk zahŕňa aj glanc.sk a izdravie.sk, pravda.sk aj zena.pravda.sk.

.

Žiadni opinion leadri

medan.sk - antikoncepcia 3

*V grafe sú osoby, ktoré sa vyjadrovali aspoň v troch príspevkoch.

Určiť opinion leadrov, je problematické. Zo zaznamenaných takmer 40 osôb, ktoré sa vyjadrovali k téme sa len päť medializovalo v aspoň troch príspevkoch. Za sledované obdobie sme nezaznamenali osoby, ktoré by médiá pravidelne oslovovali. V top päť sa umiestnili dvaja gynekológovia a dvaja dermatovenerológovia. Najviac sa medializoval Miroslav Tížik zo SAV, ktorý sa vyjadroval k výsledkom sociologického výskumu postojov slovenskej verejnosti ku kultúrno-etickým otázkam. Zoznam osôb, ktoré sa vyjadrovali k téme antikoncepcie je na konci článku.

.

Antikoncepcia = perorálna hormonálna antikoncepcia

medan.sk - antikoncepcia 4

– Keď médiá hovoria o antikoncepcií najčastejšie tým myslia perorálnu hormonálnu antikoncepciou (ďalej HAK) a to v 57 % príspevkov (42 % samostatne a v 15 % aj s inými druhmi antikoncepcie*). Medzi druhmi antikoncepcie rozlišovali takmer všetky články o jej zdravotných vplyvoch a všetky články, kde sa vyjadroval lekár.

– V 40 % prípadov termín zastrešoval všetky dostupné druhy antikoncepcie. Antikoncepciu ako zastrešujúci termín využívajú najmä články o postoji spoločnosti alebo Cirkvi k téme.

– Iné druhy antikoncepcie* sa v súvislosti s termínom medializovali v 19 % príspevkov (15 % spolu s HAK a 4 % bez nej).

*Ďalšie sledované druhy antikoncepcie boli prezertvatív, pesar, vnútromaternicové teliesko a antikoncepčná náplasť. Tieto termíny neboli kľúčovými slovami a skúmal sa len ich výskyt v súvislosti so slovom „antikoncepcia“.

.

 Upozorňuje sa hlavne na trombózu a pigmentové škvrny

medan.sk - antikoncepcia 5

*V grafe sú zdravotné vplyvy, ktoré sa medializovali aspoň  v troch príspevkoch.

V 71 článkoch, ktoré spomínali nejaký zdravotný vplyv HAK sa vyskytlo množstvo upozornení na vedľajšie nežiadané alebo žiadané účinky. Najčastejšie sa spomína možné riziko trombózy a vznik pigmentových škvŕn, väčšina zdravotných vplyvov sa sledovaných príspevkoch vyskytla iba raz. V grafe sú zobrazené tie, ktoré sa vyskytli aspoň v troch.

Neúplný zoznam ostatných medializovaných účinkov perorálnej hormonálnej antikoncepcie:

spôsobuje zadržiavanie vody;  zvyšuje riziko infarktu;  je nevhodná pri vysokom tlaku;  zvyšuje pravdepodobnosť dvojičiek;  spôsobuje migrény;  spôsobuje krvácanie z nosa;  zhoršuje trávenie;  narúša hormonálnu rovnováhu;  znižuje plodnosť ;  narúša dospievanie;  narúša vaginálnu mikroflóru;  ovplyvňuje srdečný pulz;  zvyšuje riziko mŕtvice;  spôsobuje porušenie zraku, zelený zákal a pod.;  spôsobuje výtoky;  znižuje produkciu mlieka;  ovplyvňuje imunitu;  mení partnerské preferencie;  spôsobuje viaceré problémy spojené s vysadením;  zvyšuje riziko rakoviny prsníka;  spôsobuje kŕčové žily.

Osoby, ktoré sa vyjadrovali iba v jednom alebo dvoch príspevkoch:

MUDr. Miroslav Borovský, gynekológ; Dr. Natasha Campbell-McBride; Samantha Clayton, riaditeľka oddelenia cvičebného vzdelávania v spoločnosti Herbalife; MUDr. Tomáš Danys, gynekológ; MUDr. Ludmila Eleková; Magdaléna Frouzová, český inštitút pre výskum rodiny; MUDr. Róbert Hatala, PhD, kardiológ; MUDr. Simoneta Hatiarová, dermatologička; MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.; MUDr. Peter Ilavský, gynekológ; Peter Javůrek, komentátor PRAVDA; MUDr. Ľubomír Jurgoš, gastroenterológ; MUDr. Alexander Klabník, kardiológ; MUDr. Michal Kliment CSc., zo súkromnej gynekologickej ambulancie v Pezinku ; MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD, gynekologička; MUDr. Monika Laššánová, internistka; MUDr. Dagmar Makalová,  gynekologička; MUDr. Diana Mlynárová, gynekologička; Martina Mojtová, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ; MUDr. Jana Neuwirthová, Ph. D., ORL a chirurgia hlavy a krku ; Pavla Nôtová, psychologička ; MUDr. Ľubica Olajcová, gynekologička; JUDr. Zuzana Olexová LL.M, advokátka;  Zlatko Pastor, sexuológ; MUDr. Adnan Saade, gynekológ; MUDr. Ota Schütz, chirurg;  John Smeaton, Hlas rodiny; Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti  ; MUDr. Viera Štvrtinová, Slovenská angiologická spoločnosť  ; MUDr. Dezider Timko, gynekológ a sexuológ zo súkromnej gynekologickej ambulancie v Liptovskom Mikuláši; Doc. MUDr. Jozef Války,  Csc., Centrum asistovanej reprodukcie  ; MUDr. Peter Žiak, PhD, oftalmológ;

Ak máte záujem o podobné analýzy obráťte sa na Obchodné oddelenie spoločnosti NEWTON Media.