Mediálny čas politikov v diskusných reláciách (42. týždeň)

Analýza diskusií za 42. týždeň vypracovaná na základe prepisov spoločnosti NEWTON Media. Jej základom je meranie času vystupujúcich.

Graf zobrazuje celkový mediálny priestor poskytnutý koaličným a opozičným stranám, príp. mimoparlamentným stranám.

Graf je interaktívny. Preklikom na jednotlivé relácie, príp. údaje v grafe, sa zobrazia podrobnejšie informácie.

Metodika

Analýza sleduje mediálny čas politikov v diskusných reláciách Sobotné dialógy, O 5 minút 12, V politike, Braňo Závodský naživo a Na telo. Údaje v grafoch sú zobrazené ako h/m/s. Súčet hodnôt vyjadruje celkovú dĺžku hovorenia rečníka počas debaty v relácii. Súčet dĺžok všetkých rečníkov nemusí korešpondovať s celkovou dĺžkou relácie, ktorá býva častokrát doplnená o vstupnú reportáž. Analýza sleduje len dĺžku hovorenia politikov a moderátora, nie analytikov, zástupcov mimovládnych či iných organizácií, ktoré nemajú politické pozadie. Meranie času môže byť ovplyvnené skákaním diskutérov do reči, príp. inými ruchmi.  V prípade, že sa relácia nevysiela (napr. ak je v daný deň štátny sviatok), alebo medzi diskutérmi nie je žiadny politik, relácia nie je do analýzy zahrnutá.