Mediálny čas politikov v diskusných reláciách (37. týždeň)

Analýza politických diskusií za 37. týždeň vypracovaná na základe prepisov spoločnosti NEWTON Media. Jej základom je meranie času vystupujúcich.

Graf je interaktívny. Preklikom na jednotlivé relácie, príp. údaje v grafe sa zobrazia podrobnejšie informácie.

*Richard Sulík bol hosťom relácie Braňo Závodský Naživo 9.9.2019

**Andrea Kalavská bola hosťom relácie Braňo Závodský Naživo 10.9.2019

***Branislav Ondruš bol hosťom relácie Braňo Závodský Naživo 11.9.2019

****Andrej Danko bol hosťom relácie Braňo Závodský Naživo 12.9.2019

Metodika

Analýza sleduje mediálny čas politikov v diskusných reláciách Sobotné dialógy, O 5 minút 12, V politike, Braňo Závodský naživo, Na telo a Na hrane. Údaje v grafoch sú zobrazené ako h/m/s. Súčet hodnôt vyjadruje celkovú dĺžku hovorenia rečníka počas debaty v relácii. Súčet dĺžok všetkých rečníkov nemusí korešpondovať s celkovou dĺžkou relácie, ktorá býva častokrát doplnená napr. o vstupnú reportáž. Analýza sleduje len dĺžku hovorenia politikov a moderátora. Analýza nesleduje analytikov a zástupcov mimovládnych či iných organizácií, ktoré nemajú politické pozadie. Meranie času môže byť ovplyvnené skákaním diskutérov do reči, príp. inými ruchmi. V prípade, že sa relácia nevysiela (napr. ak je v daný deň štátny sviatok) alebo medzi diskutérmi nie je žiadny politik, relácia nie je do analýzy zahrnutá.