Média zveličujú negatívne správy a má to dôsledky

Britský denník The Guardian píše, že média nám prinášajú obraz sveta, ktorý je oveľa horší ako živá realita. Poukazuje pritom na výsledky štúdie amerického dátového analytika Kaleva Leetarua, ktorý analyzoval sentiment asi 130 celosvetových médií. Negatívne správy bolo možné pozorovať už v spravodajstve médií v 50-tych rokoch minulého storočia, dnes sa ich vplyv prejavuje na výraznom náraste mrzutosti, bezmocnosti a pasivity publika, ktoré tieto správy sleduje.

Čítajte na: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/17/steven-pinker-media-negative-news