Média vs. PR

Redakcia marketingovenoviny.cz uverejnila výsledky prieskumu agentúry Donath Business & Media (DBM), ktorý bol zameraný na zmapovanie aktuálnych názorov českých novinárov na mediálne prostredie v ČR vrátane vonkajších vplyvov zo strany inzerentov, politikov a PR agentúr. Prieskum prebiehal elektronicky v období od 4. do 17. júna 2012. Zúčastnili sa ho aktívni novinári z tlačených celoštátnych a regionálnych médií, rozhlasu, televízie a internetových spravodajských periodík v ČR.

Zdroj: marketingovenoviny.cz