V. Remišová: Príčinou dnešného školstva nie sú kvóty na gymnáziá, ale zaostávajúce školy

Analýza diskusií za 4. týždeň vypracovaná na základe prepisov spoločnosti NEWTON Media. Jej základom je meranie času vystupujúcich.

Ministerka školstva Martina Lubyová navštívila uplynulý týždeň diskusné relácie O 5 minút 12 a V politike, v ktorých rečnila dokopy viac ako 50 minút. V relácii na Rádiu Expres debatoval moderátor Braňo Závodský so svojimi hosťami na rôzne témy, avšak medzi diskutérmi tentokrát nefigurovali politici, a preto v tomto týždni reláciu z našej hodnotiacej analýzy vynechávame.

Politickú scénu v uplynulých dňoch zamestnávali viaceré témy, ktoré sa stali kľúčové aj pre obsahové zamerania víkendových politických debát. Na domácej pôde to bol najmä ministrom práce ohlásený pokles nezamestnanosti, ktorý však na pracovnom trhu sprevádza iný fenomén – nedostatok kvalitnej pracovnej sily. Okrem toho sa objavili prvé problémy elektronického zdravotníctva a ostrý konflikt medzi koalíciou a opozíciou vyvolalo aj rušenie osemročných gymnázií. Problémy Slovenska však čiastočne zatienili výsledky českých prezidentských volieb, v ktorých opätovne zvíťazil Miloš Zeman.

Téma českých volieb sa tak objavila aj vo vysielaní oboch nedeľných relácií, v ktorých dostali priestor na komentovanie viacerí politickí analytici. Tí sa zhodli v tom, že prezidentská kampaň bola veľmi agresívna a že Jiřího Drahoša v podstate porazila jeho „neskúsenosť“, ktorá sa prejavila v nervozite, nesprávne komunikovaných témach a nevyužití dostatočného mediálneho priestoru pred druhým kolom volieb.

RTVS venovala našim západným susedom len úvod relácie O päť minút dvanásť. Po krátkej analýze pokračovala debatou k školskému zákonu, ktorý s účinnosťou od septembra 2017 zavádza 5% kvóty pre fungovanie osemročných gymnázií. Zákon bol schválený ešte v roku 2008, avšak jeho účinnosť sa viackrát posúvala a definitívne by mali kvóty platiť pre školský rok 2018-2019. Už tento fakt vyvolal ostrú výmenu názorov medzi ministerkou školstva Martinou Lubyovou (SNS) a poslankyňou Veronikou Remišovou (OĽaNO), ktoré sa vzájomne obviňovali a zároveň obhajovali, kto za ten čas urobil, resp. neurobil v problematike viac.

Ministerka zdôraznila, že o kvótach rozhodli spoločne poslanci NR SR, keď zahlasovali za samotný zákon a viackrát položila Remišovej otázku, prečo nezahlasovala za súčasný pozmeňujúci návrh, ktorým chceli koaliční poslanci túto kvótu zvýšiť na 10%. Remišová reagovala, že zákon považuje za zlý a predloží vlastný návrh.

Na otázku moderátora, čo by ale v tejto chvíli odporučili rodičom, ktorí chcú prihlásiť deti na osemročné gymnázia, Remišová poskytla odporúčanie len svojim politickým kolegom, aby zahlasovali za ich nový pozmeňujúci návrh. Lubyová uviedla, že rodičia deti prihlásiť na gymnázia môžu, ale výber bude, vzhľadom na nižší počet škôl, prísnejší.

Otázka kvót za postupne obrátila na kvalitu slovenského školstva. Remišová postupne priznala, že príčinou stavu dnešného školstva nie sú kvóty na gymnáziá, ale zaostávajúce školy, ktoré neprodukujú kvalitných žiakov, čo potvrdením sú výsledky testovania žiakov, tzv. PISA. Ministerka školstva obhajovala fínsky model, ktorý je postavený na tzv. inklúzii – inovatívnej forme vzdelávania, ktorá podporuje žiakov so špecifickými potrebami a začleňuje ich do bežného života. Žiaci tak nemusia navštevovať špecializované školy, ale sú súčasťou bežnej školskej triedy. „Inklúzia znamená, že najlepšia škola je najbližšia škola a že všetci žiaci majú rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu.“

Údaje v grafoch sú zobrazené ako h/m/s. Súčet hodnôt nevyjadruje celú dĺžku relácie, pretože uvádzame len hostí a moderátorov, nie reportážne vstupy. Meranie času výrazne ovplyvňuje skákanie diskutérov do reči a iné ruchy.

Prečítajte si aj príspevky na Demagog.sk, ktorý skúma pravdivosť výrokov v politických diskusiách.