Logika reklamnej mágie

Existujú v úspešných reklamných kampaniach nejaké zaručene fungujúce, opakujúce sa myšlienkové vzorce? Podľa Yonathona Dominitza, ktorý vystúpil na seminári usporiadanom mediálnou agentúrou Attention!Media je potrebné prestať s klasickým reklamným formátom a začať vytvárať tzv. brandversation (brand + conversation = brandversation). Úspešné reklamné kampane využívajú zväčša jeden podobný princíp: boj za dobrú vec. Rovnako pracujú s prvkom všeobecnej nespokojnosti, ktorú sa snažia vyriešiť. Základnou metódou pritom je primárne zameranie sa na danú problematiku a nie na propagovanú značku (nepriama asociácia so značkou, v sekundárnom pláne – zvýšené povedomie o značke, posilnenie pozitívneho imidžu značky a navýšenie predaja). Ďalším modelom úspešnej kampane je snaha vytvoriť nad rámec svojej značky vlastný produkt / službu, ktorá ľudí zaujme. Tretím vzorcom je sabotáž – naruší aktuálny stav veci a donúti ľudí k zamysleniu sa.

Zdroj: mediaguru.cz