Literárne informačné centrum uviedlo do života Slovník teórie médií

Literárne informačné centrum na tlačovej konferencii v Bratislave (21.3.2012) predstavilo novú publikáciu: „Slovník teórie médií“, ktorá zachytáva aktuálny stav výskumu médií a mediality, a to od dvadsiatych rokov 20. storočia až po súčasnosť. Autorom publikácie je Peter Valček. Slovník pojednáva i o začiatkoch výskumov verejnej mienky vo vzťahu k médiám a ich súčasnému stavu.

Zdroj: http://strategie.hnonline.sk