Likvidácia poistných udalostí funguje nepretržite a bez obmedzení

Napriek mimoriadnej situácii súvisiacej so šírením koronavírusu, funguje v Union poisťovni likvidácia poistných udalostí nepretržite a bez obmedzení. Škodové udalosti je tak aj naďalej možné oznamovať všetkými obvyklými spôsobmi, teda odoslaním online oznámenia, telefonicky, cez aplikáciu, prípadne doručením vyplneného tlačiva pre oznámenie škodovej udalosti poštou.

„Pre našich klientov sme z dôvodu šírenia koronavírusu zaviedli opatrenia, ktoré zjednodušia komunikáciu s nami. Aj týmto spôsobom sa tak snažíme pre našich klientov minimalizovať akékoľvek negatívne dopady,“ uviedla Stella Fojtová, riaditeľka odboru likvidácie poistných udalostí Union poisťovne.

Všetky poistné udalosti je možné nahlásiťjednoducho a rýchlo. Pohodlne z domu alebo z miesta udalosti je možné nahlasovanie online cez https://www.union.sk/nahlasit-skodu-online, telefonicky cez call centrum na čísle (+421) 2 32 600 100, alebo na čísle 0850 111 211 v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00, e-mailom, doručením vyplneného tlačiva Oznámenie škodovej udalosti na registracia@union.sk. Tlačivo je možné stiahnuť vo formáte PDF na stránke  https://www.union.sk/hlasenie-poistnej-udalosti

Všetkých klientov po nahlásení škody bude kontaktovať zamestnanec Union poisťovne telefonicky a dohodne vhodný postup. V prípade menšej majetkovej škody môžu klienti Union poisťovne preukázať vzniknutú škodu aj cez kameru svojho mobilného telefónu,  čo umožňuje poistnú udalosť vyriešiť rýchlo a jednoducho priamo z miesta vzniknutej škody. Aplikáciu nie je potrebné inštalovať, stačí povoliť vstup do fotoaparátu mobilného telefónu a pohľad z neho.  

Obhliadky škôd nie sú obmedzené a uskutočňujú sa prostredníctvom externých partnerov po dohode s klientom. Pri škodách na motorových vozidlách sú možné obhliadky aj zmluvnými autoopravcami. V prípade opravy auta v zmluvnom značkovom servise alebo u zmluvného opravcu autoskiel, obhliadku  vozidla môže vykonať priamo tento opravca.

Všetky poistné udalosti sú teda aj naďalej vybavované bez obmedzení. Sledovať stav škodovej udalosti je možné aj na  https://www.union.sk/stav-skodovej-udalosti-online.