Letné hudobné festivaly promujú najmä na facebooku

Takmer všetky veľké letné hudobné festivaly na Slovensku považujú komunikáciu cez sociálne siete za minimálne rovnocennú ako prezentáciu prostredníctvom internetovej stránky. Niektoré z nich dokonca považujú sociálnu sieť za svoj hlavný komunikačný nástroj. Využíva sa najmä Facebook, v menšom meradle Twitter a Google+. Najviac prívržencov/-kýň na sociálnej sieti má Pohoda, ktorá má okrem oficiálneho profilu (27 000 fanúšikov a fanúšičiek) dalšie tri.

Zdroj: strategie.hnonline.sk