Lektori preberú na UKF výučbu po J. Kuciakovi

Lektori zo vzdelávacieho programu Digital Media Campus prevezmú vyučovanie predmetov na UK, ktoré mal na univerzitnej pôde pôvodne na starosti J. Kuciak. Vzdelávanie budú mať na starosti P. Bárdy, šéfredaktor Aktualít a Marek Vagovič, šéf jeho investigatívneho tímu. Lektori budú vyučovať druhákov predmet Metodika žurnalistickej práce a piataci získajú vedomosti z oblasti investigatívnej žurnalistiky.

Čítajte na: https://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/lektori-z-digital-media-campus