Kultúra v SME a Pravde

Aktualizácia 17:08: Do analýzy boli zaradené iba tie príspevky, ktoré boli v databáze NEWTON Media, s. r. o. označené rubrikou Kultúra.

V dnešnej analýze sme sa zamerali na rubriku Kultúra v denníkoch SME a Pravda. Monitorovaným obdobím bol júl 2014.

Spolu sme v sledovanej rubrike zaznamenali 243 príspevkov. Výraznejší rast medializácie nastal medzi 21. a 27. júlom 2014, kedy sa konal Festival peknej hudby v Banskej Štiavnici, filmové festivaly v Toronte a Londýne a tiež sme zaregistrovali viaceré úmrtia umelcov (Nataša Tanská, James Garner, Václav Sloup, Thomas Berger či Martin Ďurdina).

Najviac príspevkov publikoval denník Pravda (144). Denník SME priniesol iba 99 príspevkov.

Oba sledované denníky podávali viac správ o zahraničných udalostiach ako o domácich. Ich najväčší podiel mal v rámci svojich príspevkov denník SME (53%, 52).

V rubrike dominovali dve témy – Hudba a Film, divadlo a rádio. Na prvom mieste skončila téma Hudba, ktorá zaznamenala 121 príspevkov (38%). Téma Film, divadlo a rádio sa umiestnila na druhom mieste (111, 35%). V oboch témach zaznamenal najviac príspevkov a aj ich najvyšší podiel denník Pravda. Denník SME naopak viac informoval o literatúre a výtvarníctve.

Denníky sa zároveň snažili nepublikovať príspevky s rovnakými témami. Aspoň to ukázala naša mesačná analýza. Oba denníky zaznamenali viac unikátnych príspevkov ako neunikátnych. Vyšší podiel unikátnych príspevkov zaznamenala opäť Pravda (70%, 116). Denník SME však za ňou veľmi nezaostával (63%, 89).

Najviac príspevkov v tejto rubrike malo ako autora uvedenú agentúra SITA. Na druhom mieste skončila Jena Opoldusová z denníka Pravda. Tretie miesto obsadila Lucia Fajnerová a štvrté miesto Katarína Holetzová, obe rovnako z denníka Pravda. 13 príspevkov publikoval autor pod značkou (kul), a to v denníku SME. Celkovo sme zaznamenali viac autorských príspevkov ako správ tlačových agentúr.

Viac sa dozviete už v našej infografike:

 MedanSK_kulturne_rubriky