Kto rečnil špeciál: Komunálne voľby 2018 v RTVS (Trnava, Bratislava)

V záverečnej časti špeciálneho vydania Kto rečnil sme analyzovali predvolebné diskusie kandidátov na primátorov miest Trnavy a Bratislavy. Analýza je vypracovaná na základe prepisov spoločnosti NEWTON Media. Predvolebné diskusie kandidátov na primátorov krajských miest boli vysielané na Dvojke a Rádiu Regina od 22.10.2018 do 5.11.2018 vždy o 17:30. Na základe počtu slov každého kandidáta sme určili, ktorým témam sa venovali najviac v rámci vyhradeného času (7 minút). Čo bolo top témou diskusií potenciálnych primátorov Trnavy a Bratislavy a ktorí kandidáti toho stihli povedať najviac?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf znázorňuje pomer počtu slov všetkých kandidátov k jednotlivým témam.

 

Graf znázorňuje počet slov kandidátov, ktoré venovali jednotlivým témam. Kandidát I. Válek bol z tematického bloku Sociálna oblasť a bývanie vynechaný ani sa neprihlásil o slovo.

 

 

Graf znázorňuje pomer počtu slov všetkých kandidátov k jednotlivým témam.

 

Graf znázorňuje počet slov kandidátov, ktoré venovali jednotlivým témam. V samostatnom tematickom bloku Sociálna oblasť dostali slovo len niektorí kandidáti, ostatní  po výzve moderátorky k téme reagovať nechceli.