Kto rečnil špeciál: Komunálne voľby 2018 v RTVS (Košice, Prešov)

V našom špeciálnom vydaní Kto rečnil budeme postupne analyzovať predvolebné diskusie kandidátov na primátorov vysielaných na Dvojke a súčasne v Rádiu Regina od 22.10.2018 vždy o 17:30. Na základe počtu slov každého kandidáta sme určili, ktorým témam sa venovali najviac v rámci vyhradeného času (7 minút). Čo bolo top témou diskusií potenciálnych primátorov Košíc a Prešova? Ktorí kandidáti toho stihli povedať najviac?

Pozn.: všetci kandidáti mali na diskusiu vyhradený rovnaký čas (7 minút). Graf znázorňuje počet slov kandidátov, ktoré venovali jednotlivým témam.

 

Pozn.: všetci kandidáti mali na diskusiu vyhradený rovnaký čas (7 minút). Graf znázorňuje pomer počtu slov všetkých kandidátov k jednotlivým témam.