Kratšie televízne reklamy získavajú väčšiu pozornosť diváka

Analýza iSpot.tv ukázala, že kratšie televízne reklamy dosahujú mierne vyššiu úroveň pozornosti ako 30-sekundové reklamy. Analyzovaných bolo takmer 38 tisíc televíznych reklám na prelome rokov 2017 a 2018. Reklamy trvajúce 10 sekúnd dosiahli skóre pozornosti 91,0 – 91,5, pričom 30-sekundové spoty získali skóre 90,0.

Čítajte na: https://www.mediapost.com/publications/article/326387/shorter-tv-ads-command-more-viewer-attention.html