Kotlebovci chcú obmedziť reklamu v televízii a rozhlase

Novela zákona o vysielaní a retransmisii má plošne obmedziť množstvo reklamy vysielanej v televíznom alebo rozhlasovom vysielaní na maximálne päť percent z celkového denného vysielacieho času. Zároveň má skrátiť vysielací čas vyhradený reklamným šotom a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny z 20 percent na maximálne 10 percent, a to s platnosťou pre všetky médiá počas celého dňa.

Čítajte na: https://hlavne.sk/domace/kotlebovci-chcu-obmedzit-reklamu-v-televizii-a-rozhlase/