Kombinácia digitálnej komunikácie s televíziou

Svetové značky sa čoraz viac pokúšajú prepájať digitálnu komunikáciu s televíziou, čo má za následok podporu projektov spájajúcich digitálne média s televíznym obsahom. Ide napríklad o spoluprácu telefónneho operátora AT&T s televíznou stanicou Fox (v súvislosti s novým seriálom Touch), spoluprácu spoločnosti Visa s letnou olympiádou (kampaň na Facebooku a iných sociálnych sieťach na nahrávanie videí a fotografií s povzbudzujúcim posolstvom pre olympionikov), spoločnosť Unilever a jej hlavné sponzorstvo FB aplikácie „Magnum Mini Moments“ (obsahuje klasické scény z filmov z produkcie Paramount, ktoré sa dajú zdieľať – každá zo scén je obrandovaná, ide teda o novú digitálnu formu sponzoringu programov).

Zdroj: mediaguru.cz