Klik sem klik tam: Ako sociálne médiá menia naše nákupné zvyklosti

Personalizácia v online obchode je jednou zo silných zbraní biznisu. Platformy založené na reklamách, ako sú Facebook a Google, vytvárajú ponuku prostredníctvom správania sa používateľov online, konkrétne sledujú, na čo kliknú, ako dlho na stránkach zostanú a čo hľadajú. Prečo je však toto prepojenie zaujímavé?

Čítajte na: https://openiazoch.zoznam.sk/cl/186283/Klik-sem-klik-tam-Ako-socialne-media-menia-nase-nakupne-zvyklosti