Keď sa chceš uistiť, dáš si to poistiť

Uzavretie poistenia so sebou prináša pocit istoty. Dnes už si môžeme poistiť takmer čokoľvek. Čo všetko majú Slováci poistené nevieme, ale vieme, ktorú poisťovňu najčastejšie spomínajú v komunikácii na sociálnych sieťach.

Sledovali sme obdobie od 01.06.2019 do 31.12.2019. Za relevantné sme považovali zmienky s obsahom kľúčového slova, ktorým bol názov poskytovateľa komerčného poistenia. Do prehľadu sme zahrnuli príspevky, komentáre a posty na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a Twitter. Sledovali sme poisťovne: Allianz, Union, Kooperativa, Generali, Uniqa, MetLife, Groupama a Wüstenrot.