Keď na dovolenke nestačí len európsky preukaz zdravotného poistenia

Blíži sa čas dovoleniek a mnohí z nás ho strávia v zahraničí. Aj keď myslíme často len na oddych, no aj na dovolenkách môžu prísť nečakané situácie a budeme potrebovať lekára, alebo nemocničné ošetrenie. Doprajte preto na dovolenke „all inclusive“ aj svojmu zdraviu, pretože keď sa poistíte, určite ušetríte.  

Dokazuje to aj prípad nášho klienta, ktorého počas grilovačky pri ceste na toaletu zasiahol do ruky vystrelený brok zo vzduchovky. Ošetrenie tohto zranenia v nemocnici vyšlo na približne 3000 eur. Ďalšieho klienta pohrýzol v hoteli v Štrasburgu pes, keď sa ho pokúsil pohladkať. Cena za pohladkanie psa nebola malá, pretože následné zašitie ruky u lekára stálo cez 200 eur. Iného klienta by komplikovaná zlomenina krčku stehennej kosti v Španielsku s následnou operáciou a leteckým transportom na Slovensko bez poistenia vyšla až na 50 000 eur, nakoľko niektoré výkony v rámci operácie, transport do nemocnice a následne letecký transport do vlasti by nepokryl ani európsky preukaz zdravotného poistenia. V týchto prípadoch, ale aj v mnohých ďalších, sa jednoznačne ukázala výhoda komerčného cestovného poistenia. Keby títo klienti nemali uzatvorené poistenie liečebných nákladov v zahraničí, všetky náklady, ktoré nezahŕňa európsky preukaz zdravotného poistenia by museli platiť z vlastného vrecka. Navyše poistený turista môže okamžite po vzniku škodovej udalosti kontaktovať asistenčné služby, ktoré mu pomôžu zorganizovať návštevu zdravotníckeho zariadenia a oznámia aj meno lekára. Pri rečovej bariére sa poskytuje aj asistencia pri komunikácii s ošetrujúcim lekárom.

Pri ceste do zahraničia preto určite nezabudnite na komerčné cestovné poistenie

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí pokrýva v rámci cestovného poistenia všetky nevyhnutné náklady za ošetrenie, vrátane liekov, hospitalizácie, prevozu do nemocnice a tiež prípadného prevozu na Slovensko, ako aj prevoz telesných pozostatkov. Komerčné cestovné poistenie zahŕňa aj ošetrenie u súkromného lekára, kým s európskym zdravotným preukazom sa poskytuje ošetrenie len u lekára vo verejnej respektíve štátnej sieti, ktorá nie je vždy v mieste pobytu v zahraničí dostupná. Komerčné cestovné poistenie je variabilné a ponúka rôznorodú škálu poistných rizík. 

Výhody komerčného cestovného poistenia

  • kryje náklady aj na spoluúčasť
  • kryje nevyhnutné náklady na prepravu poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a späť do vlasti
  • kryje nevyhnutné náklady za hospitalizáciu, lekárske ošetrenie a nevyhnutné lieky
  • kryje aj náklady na starostlivosť v súkromných zariadeniach
  • jeho územnú platnosť je možné dojednať podľa potreby
  • rizikové športy a činnosti je možné si pripoistiť, rovnako aj ďalšie riziká (batožina, zodpovednosť za škodu, úrazové poistenie)
  • možnosť neobmedzene využívať asistenčnú službu

Čo pokrýva európsky preukaz zdravotného poistenia

Európskym preukazom zdravotného poistenia sa môžu slovenskí občania preukázať u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú napojení na verejný systém zdravotného poistenia v krajinách Európskej Únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska. Poistenci, ktorí sa ním preukážu, majú rovnaké práva na zdravotnú starostlivosť ako poistenci danej krajiny. Toto platí len pre verejné zdravotnícke zariadenia, ktoré sú napojené na verejný systém zdravotného poistenia.

Výška doplatkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť je však v jednotlivých krajinách rôzna. Je potrebné počítať s tým, že vo väčšine krajín Európskej únie sa za starostlivosť pripláca, napríklad v takom Francúzsku je to 30 % z ceny výkonu, v Grécku 25 % z ceny liekov, prípadne pacient musí hradiť lieky v plnej výške. Platí to napríklad v Taliansku. Tieto náklady zdravotná poisťovňa nepreplatí, aj keď máte Európsky preukaz zdravotného poistenia. V niektorých krajinách, napríklad vo Francúzsku musíte zaplatiť pri ambulantnom ošetrení celý účet a s týmto účtom zájsť na miestnu zdravotnú poisťovňu, ktorá vám preplatí výdavky v zmysle pravidiel francúzskeho práva.

TS – Keď na dovolenke nestačí EÚ zdravotný preukaz