Kde hľadajú Slováci informácie?

Pre čerstvé správy a novinky o aktuálnom dianí chodia Slováci v online prostredí prevažne na svoj obľúbený spravodajský server (41 %), na druhom mieste zavítajú na Facebook (34 %). Na spravodajských weboch hľadajú nové správy väčšinou muži, starší respondenti a vysokoškolsky aj stredoškolsky vzdelaní ľudia. Na Facebook sa obracajú o niečo viac ženy, najmladší respondenti a ľudia so základným či stredoškolským vzdelaním bez maturity. Vychádza to z prieskumu Nielsen Admosphere.