Kariéra.sk prináša samostatný magazín o práci

Zoznam.sk rozšíril svoju ponuku obsahových magazínov. Prináša samostatný magazín o práci s názvom KariéraInfo.sk, ktorý bude poskytovať odborné informácie s pracovnoprávnej oblasti. Nový magazín je úzko prepojený s pracovným portálom Kariéra.sk. Vedený je v layoute typickým pre ostatné produktové portfólia Zoznam.sk.

Zdroj: strategie.hnonline.sk