Karcinóm prostaty je druhým najčastejším nádorovým ochorením, na ktoré umierajú muži v pokročilom veku

Mnoho slovenských mužov na preventívne prehliadky k urológom nechodí. Pritom vďaka nim je možné rakovinu prostaty odhaliť vo včasnom štádiu a  zachrániť si tak život. Naše štatistiky sú žiaľ neúprosné. Ročne na rakovinu prostaty zomiera až 600 Slovákov a riziko tohto ochorenia dramaticky narastá po päťdesiatom roku života. Ide o druhú najčastejšiu príčinu úmrtia mužov na nádorové ochorenia. Pritom veľa mužov má skrytú formu rakoviny prostaty a často sa ani nezistí, že zomreli práve na toto ochorenie.

Okrem zdravého životného štýlu je teda mimoriadne dôležitá aj urologická prevencia, ktorá zásadne prispieva k včasnému diagnostikovaniu rakoviny. Čím skoršie sa rakovina zachytí, tým je väčšia šanca na vyliečenie. Union zdravotná poisťovňa preto robí viacero aktivít na podporu urologickej prevencie. Podľa zákona majú muži nárok na preventívnu urologickú prehliadku od 50-teho roku veku, muži po 40-tom roku veku len s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve, a v trojročnom intervale. „Keďže podporujeme prevenciu, Union ako jediná zdravotná poisťovňa uhrádza urologickú preventívnu prehliadku u všetkých mužov nad 40 rokov, a to v dvojročnom intervale. Keďže na urologickú prehliadku chodí len asi 4% mužov, rozhodli sme do nášho skríningového programu začleniť aj karcinóm prostaty a v dvoch fázach sme pozvali na prevenciu až 11 000 mužov nad 45 rokov, ktorí neboli viac ako 5 rokov na preventívnej prehliadke u urológa,“ povedala Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne. Ako doplnila, v pozývacom liste boli poistenci poučení o veľkom význame urologickej preventívnej prehliadky a zároveň boli informovaní o možnosti navštíviť konkrétnu najbližšiu urologickú ambulanciu v mieste ich bydliska.

Približne u 1% mužov, ktorí reagovali na pozvanie Union zdravotnej poisťovne a absolvovali preventívnu prehliadku u urológa, bol diagnostikovaný karcinóm prostaty, vo väčšine prípadov vo včasnom štádiu. Vďaka účasti na prevencii  tak majú oveľa vyššiu šancu na vyliečenie. U ďalších boli zistené iné ochorenia prostaty, a to najmä zväčšená prostata, zápaly a podobne. „U týchto poistencov, ktorým bolo v rámci skríningového programu diagnostikované nádorové ochorenie  alebo zápalové zmeny, bola okamžite zahájená  liečba a tým sa výrazne zvýšila šanca na uzdravenie,“ doplnila Elena Májeková.

Pre zachytenie rakoviny prostaty sú dôležité aj laboratórne vyšetrenia, ktoré sa v rámci urologickej preventívnej prehliadky vykonávajú. Okrem štandardných  testov  PSA  a freePSA  Union zdravotná poisťovňa uhrádza aj marker  p2PSA. Z analýzy uvedených troch parametrov sa vypočíta PHI (Prostate Health Index alebo Index zdravej prostaty), ktorý umožňuje s veľkou mierou pravdepodobnosti určiť riziko výskytu karcinómu u konkrétneho pacienta. PHI zároveň  umožňuje predikciu agresivity ochorenia.

November je vo svete známy aj ako mesiac boja proti rakovine prostaty. Iniciatíva vznikla v roku 2003 ako snaha oživiť popularitu pánskych fúzov a neskôr z nej tvorcovia urobili príležitosť pripomenúť si toto ochorenie a upozorniť na význam prevencie.

Aj Union zdravotná poisťovňa podporuje globálnu iniciatívu zameranú na boj proti rakovine prostaty a svojimi aktivitami sa snaží motivovať mužov, aby preventívne vyšetrenie u urológa absolvovali. Navyše za dôslednú účasť na prevencii ich aj každý rok odmeňuje. Zároveň majú poistenci možnosť nastaviť si v online pobočke SMS pripomienku preventívnej prehliadky.