K. Farkašovský: S komunikačnou výchovou sme mohli začať o dekádu skôr

Pilotný projekt Komunikačnej výchovy má za cieľ priniesť žiakom a študentom komplexné komunikačné zručnosti, od schopnosti prezentovať na verejnosti vlastný projekt až po schopnosť kriticky hodnotiť mediálne texty. Jeho tvorca, podpredsedu parlamentného výboru pre kultúru a médiá, Karol Farkašovský, však priznáva, že s projektom sa mohlo začať už skôr a že nad jeho realizáciou premýšľa od roku 2006, kedy vstúpil do politiky.

Čítajte na: http://www.teraz.sk/publicistika/farkasovsky-komunikacnou-vychovou-sme-mo/334555-clanok.html