Juhomoravská televízia vsádza na dopravné informácie a pozitívne správy

Televízia Info TV Brno a Jižní Morava je úzko prepojená s Rádiom Dálnice, jediným čisto dopravným rádiom v Česku. Spoločne chcú ponúkať novú podobu dopravného spravodajstva, ktorú bude možné počúvať aj sledovať zároveň. Info TV chce vysielať aj pozitívne ladené spravodajstvo so všeobecným prínosom pre juhomoravský región.

Čítajte na: https://zpravy.idnes.cz/radim-parizek-info-tv-brno-a-jizni-morava-mediar-f5l-/mediahub.aspx?c=A180910_100051_mediahub_jpl