J. Macek: Dôverou v médiá otriasla polarizácia spoločnosti

„Ľuďom sa podsúva predstava o tom, čo je dôveryhodné médium,“ hovorí Jakub Macek z Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne. V povojnovom usporiadaní sveta sa podľa jeho slov ustálila úloha médií čoby strážiacich psov demokracie. Macek vysvetľuje, že v súčasnom hodnotovom rozkole západnej spoločnosti a v roztrieštenom mediálním priestore majú ľudia skôr tendenciu očakávať, že „ich“ médium bude potvrdzovať „ich“ predstavy o svete.

Čítajte na: https://www.online.muni.cz/veda-a-vyzkum/10296-duverou-v-media-otrasla-polarizace-spolecnosti