J. Jirák: V 60. rokoch sa začalo hovoriť o zakázaných témach. Bola to úľava

Mediálny teoretik a vysokoškolský profesor Jan Jirák spomína na obdobie 60. rokov. Hovorí o dvoch symbolických počinoch, ktoré si s pražským jarom spája najviac – o radosti z toho, že sa mohlo hovoriť a písať o veciach, ktoré sa dovtedy tabuizovali a o nástup novej filmovej vlny, ktorá svojou tvorbu symbolizuje 60. roky dodnes.

Čítajte na: https://dvojka.rozhlas.cz/jan-jirak-v-sedesatych-letech-se-zacalo-mluvit-o-zakazanych-tematech-byla-uleva-7584350