Ivo Valenta postupuje k vlastnej TV

Vydavateľ Parlamentných listov začína s televíziou. Ivo Valenta dostal od regulačnej rady povolenie na spustenie svojej televízie „TV Brno 1“. Licenciu získal na lokálne terestriálne vysielanie v Brne a Juhomoravskom kraji. Je už spoluvlastníkom dvoch televízií Praha TV a TV Slovácko.

Čítajte na:  https://www.mediar.cz/valenta-chysta-tv-brno-1-svou-treti-lokalni-televizi/?utm_source=News+Media&utm_campaign=ac6ecf6d70-